Σχετικά με το Bonios.gr

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μπόνιος και είμαι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατάγομαι και διαμένω στην πόλη της Καβάλας, όπου και εργάζομαι ως ιδιωτικός καθηγητής επικουρικής διδασκαλίας (παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων) στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών.

Το Bonios.gr είναι μία ιστοσελίδα για πληροφόρηση και επικοινωνία εκπαιδευτικού υλικού. Ο μαθητής βρίσκει υλικό για τα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο γονιός μπορεί εύκολα και γρήγορα να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Το bonios.gr είναι η ανάγκη για την επίτευξη των στόχων των μαθητών, μα πρώτα απ’ όλα των παιδιών σας.