Ιδιαίτερα Μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα δια ζώσης αποτελούν την κλασική μέθοδο επικουρικής διδασκαλίας. Ο δάσκαλος και ο μαθητής κινούνται στον ίδιο χώρο και απαρτίζουν μία ομάδα, η οποία με επιμονή και υπομονή θα επιτύχει τους στόχους της, την απόκτηση γνώσης και εφοδίων. Η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και η παροχή υποστηρικτικού υλικού βοηθάει τον μαθητή στην επίτευξη τους.

Με συχνά διαγνωστικά διαγωνίσματα, φροντίζω να επιβεβαιώνω την πρόοδο των μαθητών μου και εν συνεχεία να ενημερώνω τους γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάντα για το καλό των παιδιών τους. Αναλαμβάνω την επικουρική διδασκαλία των μαθητών όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος για τα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα γίνονται είτε διαδικτυακά, είτε δια ζώσης για τις περιοχές της πόλης της Καβάλας.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να πετύχουμε τους στόχους των παιδιών σας!