Ολιγομελή Διαδικτυακά Τμήματα Μαθημάτων

Ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζει, εξελίσσεται και προοδεύει. Το διαδίκτυο έχει εισβάλλει στη ζωή μας με γρήγορους ρυθμούς και αλλάζει τα δεδομένα που γνωρίζουμε. Η επικουρική διδασκαλία των ιδιαίτερων μαθημάτων αλλάζει και αυτή με τη βοήθεια του διαδικτύου. Τα διαδικτυακά μαθήματα προσφέρουν την ευκολία της διαχείρισης του χρόνου. Ο μαθητής εκμηδενίζει τις απώλειες χρόνου και είναι ελεύθερος να τον διαχειριστεί με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί, είτε διαβάζοντας είτε επικοινωνώντας με τους φίλους του.

Με την δημιουργία κλειστών ολιγομελών διαδικτυακών τμημάτων με μέγιστο αυστηρό αριθμό ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων, οι μαθητές διατηρούν την ατομικότητα του ιδιαίτερου μαθήματος. Εξασφαλίζω την δημιουργία τμημάτων αποτελούμενα από μαθητές ίδιου επιπέδου. Γνωρίζοντας την ανάγκη των μαθητών να αισθάνονται ελεύθεροι, προωθω την δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων από φίλους/ μαθητές, ώστε να υπάρχει η αναγκαία οικειότητα μεταξύ τους. Η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και η παροχή υποστηρικτικού υλικού βοηθάει τους μαθητές στην επίτευξη των στόχων του.

Με συχνά διαγνωστικά διαγωνίσματα, φροντίζω να επιβεβαιώνω την πρόοδο των μαθητών μου και εν συνεχεία να ενημερώνω τους γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάντα για το καλό των παιδιών τους. Εξυπηρετώ όλες τις περιοχές τις Ελλάδας από τις πιο πεδινές έως τις πιο ορεινές, από τις πιο βατές έως τις πιο δύσβατες.

Επικοινωνήστε μαζί μου για τη δημιουργία του προγράμματος επιτυχίας των παιδιών σας!