Πρόγραμμα μαθημάτων ΕΠΑΛ

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες*  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1 2
Χημεία 1 1
Άλγεβρα 2 3
Γεωμετρία 1 1
Σύνολο ωρών 5 6
Σύνολο ωρών μήνα 20 24

Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες*  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1 1
Χημεία 1 1
Άλγεβρα 2 2
Γεωμετρία 1 1
Σύνολο ωρών 5 5
Σύνολο ωρών μήνα 20 20

Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1 2
Χημεία 1 1
Άλγεβρα*** 3 2
Γεωμετρία 1 1
Σύνολο ωρών 6 6
Σύνολο ωρών μήνα 24 24

  *** Μάθημα πανελληνίων εξετάσεων