Πρόγραμμα μαθημάτων

Γυμνάσιο

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα


Α΄ τάξη

Μάθημα Ώρες*  
  Bonios.gr Σχολείο
Μαθηματικά 2 4
Φυσική 1 1
Σύνολο ωρών 3 5
Σύνολο ωρών μήνα 12 20

Β΄ & Γ΄ τάξη

Μάθημα Ώρες*  
  Bonios.gr Σχολείο
Μαθηματικά 2 4
Φυσική 1 2
Χημεία 1 1
Σύνολο ωρών 4 7
Σύνολο ωρών μήνα 16 28

Α΄ Λυκείου

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες*  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1,5 2
Χημεία 1 2
Άλγεβρα 1,5 3
Γεωμετρία 1 2
Σύνολο ωρών 5 9
Σύνολο ωρών μήνα 20 36

Β’ Λυκείου

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα**

Μάθημα Ώρες*  
  Bonios.gr Σχολείο
Άλγεβρα 1,5 3
Γεωμετρία 1 2
Φυσική γενική παιδείας 1 2
Χημεία 1 2
Μαθηματικά προσανατολισμού 1,5 3
Φυσική προσανατολισμού 1,5 2
Σύνολο ωρών 7,5 14
Σύνολο ωρών μήνα 30 56

Σημείωση


* Οι ώρες είναι ενδεικτικές και δύναται να μεταβληθούν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή ή του τμήματος

** Στη Β’ Λυκείου το πρόγραμμα μεταβάλλεται ανάλογα με την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει ο μαθητής / η μαθήτρια στην Γ’ Λυκείου.


Γ΄ Λυκείου

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα


Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 4 6
Μαθηματικά 4 6
Σύνολο ωρών 8 12
Σύνολο ωρών μήνα 32 48

Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 4 6
Σύνολο ωρών 4 6
Σύνολο ωρών μήνα 16 24

Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Μαθηματικά 4 6
Σύνολο ωρών 4 6
Σύνολο ωρών μήνα 16 12

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Μαθηματικά γενικής παιδείας 2 2
Σύνολο ωρών 2 2
Σύνολο ωρών μήνα 8 8

 


 

Α΄ τάξη ΕΠΑΛ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1 2
Χημεία 1 1
Άλγεβρα 2 3
Γεωμετρία 1 1
Σύνολο ωρών 5 6
Σύνολο ωρών μήνα 20 24

Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1 1
Χημεία 1 1
Άλγεβρα 2 2
Γεωμετρία 1 1
Σύνολο ωρών 5 5
Σύνολο ωρών μήνα 20 20

Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες  
  Bonios.gr Σχολείο
Φυσική 1 2
Χημεία 1 1
Άλγεβρα*** 3 2
Γεωμετρία 1 1
Σύνολο ωρών 6 6
Σύνολο ωρών μήνα 24 24

  *** Μάθημα πανελληνίων εξετάσεων